Projekty bezpečnostního výzkumu

Naši specialisté se dlouhodobě účastní projektů bezpečnostního výzkumu, realizovaných v řadě mezinárodních i národních programů.

Tento projekt je zaměřen na vytvoření jednotného systém řízení rizik v prostředí obchodních parků neboli business center. Hlavním cílem je vytvoření souboru nástrojů, které výrazným způsobem napomůžou ke zvýšení připravenost a následně zajištění provozní bezpečnosti těchto komplexů v případě vzniku mimořádné události a krizové situace.

>>VÍCE ZDE<<

Tento projekt je zaměřen na problematiku zajištění bezpečnosti předškolního vzdělávání. Hlavním cílem je vytvoření metodické pomůcky vedoucí k identifikaci relevantních bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik, včetně způsobu jejich zvládání ve specifickém prostředí mateřských škol.

>>VÍCE ZDE<<

Tento projekt je zaměřen na komplexní a systémovou přípravu území na hrozbu plošného výpadku elektrické energie, přechod do ostrovního režimu a následnou obnovu dodávek elektřiny za využití nově vytvořených nástrojů a metod ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

>>VÍCE ZDE<<

Tento projekt je zaměřen na výzkum a vývoj analytických metod, nástrojů a softwarové podpory pro zvýšení ochrany měkkých cílů a shromažďovacích prostor, a to jak na sektorové tak municipální úrovni.

>>VÍCE ZDE<<

Tento projekt je zaměřen na výzkum v oblasti bezpečnostních aspektů při plánování hromadných společenských akcí ve vazbě na násilné typy bezpečnostních incidentů z pohledu místní samosprávy, která rozhoduje o jejich uspořádání na svém území.

>>VÍCE ZDE<<