KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Pomoc z procesního, právního i technického pohledu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kompletně řešíme potřeby v oblasti ochrany osobních údajů.

ŘEŠENÍ INCIDENTŮ

První pomoc pokud se již něco stalo a řešíte nápravu.

SOUDNÍ ZNALECTVÍ V IT

Nejvyšší míra posouzení v oblastech kriminalistika, kybernetika a ekonomika.

OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

Krizové řízení, ochrana kritických objektů a obyvatelstva.

AKREDITOVANÝ ON-LINE KURZ

Ministerstvem Vnitra akreditovaný on-line kurz bezpečnosti.

Profesionální tým
Máme specialisty v potřebných rolích fungující dohromady
Komplexní přístup
Spojíme vše potřebé do smysluplného celku, kterému budete rozumět
Papírová i technická znalost
Zpracujeme analýzy a dokumenty, ale systémy také instalujeme
Právo i technika
Mluvíme jazyky pro tradičně si špatně rozumějící světy

Ve znaleckých otázkách spolupracujeme výhradně se špičkovými odborníky ze znalecké kanceláře ZNALEC.IT

Pro kompletní služby v oblasti bezpečnostního monitoringu doporučujeme specialisty z firmy ISECO

Široké služby poradenství v oblasti zajištění digitálních důkazů pro správní, civilní a trestní řízení DUKAZ.CZ.