O co jde

Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti „Moderní rizika informačních technologií“ na technologicky nejvyspělejší cloudové platformě Proofpoint PSAT (dříve Wombat security). Obsah školení je zaměřen na všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky územních samosprávných celků.

Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou, srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především praktické informace z oblasti bezpečného chování v kybernetickém světě. Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání a zejména interaktivní funkce zajišťující účastníkovu nutnou pozornost a odezvu. Celý program se skládá z 9 tematických modulů, např.: Jak se vyhnout nebezpečným odkazům, sociální inženýrství, úvod do phishingu, ochrana před ransomwarem a dalšími. Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.

V rámci licence kurzu je zahrnut i roční přístup do platformy Proofpoint PSAT, kde lze nad rámec vlastního akreditovaného kurzu možno dále realizovat doplňkové aktivity, například využít:

  • Modul CyberStrength – nástroj pro zhodnocení znalostí uživatelů a jejich systematické zvyšování pomocí více než dalších 40 učebních modulů a knihovny více než 230 otázek z oblasti kybernetické bezpečnosti. Lze též přidávat vlastní obsah a předávat tak informace specifické pro organizaci.
  • Modul ThreatSim – nástroj pro generování a vyhodnocování phishingových kampaní. S více než tisícem šablon lze uživatele konfrontovat s více typy hrozeb, zejména vloženými odkazy, škodlivými přílohami nebo žádostmi o osobní a jiné údaje. Šablony lze též tvořit na míru a zvýšit tak jejich relevantnost a důvěryhodnost.
  • Modul PhishAlarm – rozšíření emailového klienta, které uživateli umožní reportovat podezřelou zprávu jedním kliknutím.

S čím můžeme pomoct

Kompletně zprovozníme

– Jedná se o on-line cloudovou službu, tedy není třeba žádná instalace a úprava vašeho HW.

Kurz adaptujeme na Vaše prostředí

– Kurz je plně v Českém jazyce a v souladu s legislativou. Při nasazení upravíme vzhled, aby odpovídal firemním zvyklostem (logo, barvy..)

Poskytneme podporu a rozvoj

– Jsme připraveni poskytnout plnou podporu jak v průběhu nasazení přípravy kurzu tak po jeho absolvování.

Široká síť partnerů

– Disponujeme řadou prodejních a servisních partnerů: