O co jde

Rčení „co je na internetu, je všech“ opravdu v civilizovaném světě neplatí. Neoprávněné užití díla, resp. autorských práv, je protizákonné a v dnešním světě velice snadné díky masivní digitalizaci. Pokud jste autorem digitálního díla (např. programového kódu) a domníváte se, že ten byl někým zcizen a neoprávněně užit (např. na jeho základě vytvořen jiný software), potvrdíme nebo vyvrátíme tuto domněnku.

S čím můžeme pomoct

Porovnání dvou softwarových děl

– exaktně porovnáne dvě softwarová díla a určímě, zda došlo k porušení autorského zákona. Umíme řešit situace kdy disponujete zdrojovým kódem, ale i takové, kdy nikoliv.

Posouzení licenčních podmínek

– posoudíme, zda nedošlo k porušení licenčních podmínek (např. užitím části cizího zdrojového kódu nebo software) a to ať jste na jakékoliv straně sporu.