O co jde

Současné informační a digitální prostředí vystavuje organizace a jejich data nejrůznějším hrozbám a rizikům, které je třeba systematickým způsobem řešit. Nesprávné nebo zcela chybějící nastavení systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti představuje jedno z nejvýznamnějších rizik pro fungování celé organizace. Proto je třeba zajistit takovou úroveň bezpečnosti, která povede k potřebné a efektivní ochraně podnikové infrastruktury, dat a informací, ale i zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů či obchodních tajemství.

S čím můžeme pomoct

Zmapujeme, prověříme a vyhodnotíme stávající systém bezpečnosti

– provedeme podrobnou inventarizaci stávajícího systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti Vaší organizace, otestujeme jeho smysluplnost a funkčnost a následně vyhodnotíme jeho aktuální stav z hlediska potřeb a požadavků na bezpečnost.

Vypracujeme strategii řízení bezpečnosti

– zpracujeme strategický model procesů a kompetencí pro potřebu efektivního řízení informační a kybernetické bezpečnosti Vaší organizace.

Zpracujeme plán činností pro řízení bezpečnosti

– zpracujeme akční plán činností pro následné zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření z hlediska řízení informační a kybernetické bezpečnosti Vaší organizace.

Pomůžeme se zavedením bezpečnostních opatření

– poradíme nebo přímo pomůžeme implementovat technická i netechnická opatření ke zvýšení informační a kybernetické odolnosti Vaší organizace.