O co jde

Plán krizové připravenosti (PKP) představuje základní nástroj pro zajištění připravenosti právnické nebo podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit životy a zdraví zaměstnanců, kontinuitu vykonávané činnosti, celkovou stabilitu organizace a schopnost plnit své povinnosti. Hlavním cílem toho dokumentu je stanovit výčet konkrétních rizik, které mohou vést ke vzniku krizové situace a pro ně nastavit vhodné postupy a opatření k jejich efektivnímu řešení. Struktura plánu krizové připravenosti se skládá z následujících částí:

  • Základní část
  • Operativní část
  • Pomocná část
V návaznosti na plán krizové připravenosti je potřeba nastavit vhodným způsobem interní procesy právnické a podnikající fyzické osoby tak, aby umožnily plné využití tohoto dokumentu a především jeho obsahu v praxi.

S čím můžeme pomoct

Posoudíme správnost a funkčnost již vytvořeného plánu krizové připravenosti

– zhodnotíme, zda Váš stávající PKP obsahuje veškeré požadované náležitosti a je funkční, a tedy opravdu použitelný v případě vzniku krizové situace.

Zpracujeme plán krizové připravenosti

– pomůžeme zpracovat PKP pro potřeby Vaší organizace nebo instituce, a to v souladu s legislativními a metodickými požadavky a Vašimi potřebami.

Aktualizujeme plán krizové připravenosti

– pomůžeme provést průběžnou nebo souhrnnou aktualizaci tak, aby Váš PKP byl neustále plně využitelný pro zvládání krizových situací.

Vypracujeme potřebnou dokumentaci navazující na plán krizové připravenosti

– pomůžeme vymyslet, popsat a nastavit související procesy a kompetence bezpečnostních rolí odpovědných za řešení krizových situací vycházejících z PKP (např. statut krizového štábu, plán a scénář testování PKP apod.).