Pokud stojíte před řešením velmi časté situace, kdy jste jednou ze smluvních stran a nemůžete se shodnout se stranou druhou, pomůžeme. Ať se již jedná o neshodu nad kvalitou dodávky, časování nebo rozdílných funkčních či nefunkčních parametrech. Běžným naším projektem v této oblasti je zhodnocení dodaného softwarového díla (nebo jeho části) vůči požadovaným parametrům a zda jim dodávka vyhovuje či nikoliv.

Posouzení parametrů dodávky

Posoudíme naplnění smluvních požadavků dodávky, a to přesně dle požadavků situace. Přesná specifikace, co je třeba posoudit, je vždy součástí počátku projektu. Nejčastěji jde o řešení dodávky neúplného díla, díla s jinými funkčními a nefunkčními parametry nebo porušení SLA.