O co jde

Ať se jedná o bezpečnostní incident nebo jen odlišný názor dvou smluvních stran na dodané plnění, je potřeba odborně zajistit patřičné soudně použitelné důkazy. Je chybou si myslet, že IT oddělení tuto práci zvládne – i kdyby dotyční pracovníci měli patřičné znalosti, použitelnost jimi zajištěných dat je v následném trestním či jiném typu řízení mizivá až nulová. Důkazy v kybernetickém světě mají svá specifika, které je třeba zohlednit.

S čím můžeme pomoct

Zajistíme digitální důkazy pro následné řízení

– nehledě na typ řízení zajistíme důkazy v digitálním světě tak, aby byly dále uznatelné a právně použitelné.

Zkoumání jedné ze stran sporu

– v běžné situaci, kdy se dvě smluvní strany nemohou domluvit ohledně dodaného výstupu dodavatele (např. modul informačního systému), přichází na řadu znalecké posouzení situace. V takovém posoudíme fakta a potvrdíme či vyvrátíme správnost (kvalitu, úplnnost, včasnost atd.) dodávky.